Løvlie AS
Kruttverkveien 1
1482 Nittedal
Man - Tors: 07:00 - 15:30
Fre: 07:00 - 13:30
67 07 11 69
Send oss en forespørsel

Internkontroll

EL-sjekk test

Last ned brosjyren og ta testen på siste side for å se om du bør ta elsjekken.

El-sjekk
Sjekken gjennomføres av en av våre montører, som foretar kontroll av det elektriske anlegget. Kontrollen omfatter også brannsikkerhet. Kontrollpunktene i el-sjekken bygger på statistikk over punkter i det elektriske anlegget som oftest forårsaker brann og personskader.

El-sjekken sikrer hjem og verdier, og gir deg en tryggere hverdag. Samtidig kan du oppnå rabatter på hjem-/villaforsikring hos ditt forsikringsselskap. Ved
gjennomført el-sjekk når eventuelle feil og mangler er utbedret.

Øket sikkerhet, er ditt ansvar
Ja, det er faktisk slik. Eieren og brukeren av en bolig er begge ansvarlig for at det elektriske anlegget er i forskriftsmessig stand og at det vedlikeholdes skikkelig av autoriserte fagfolk.
El – ulykker rammer tilsynelatende tilfeldig.
Du kan unngå de fleste feilkilder hvis du er ditt ansvar bevisst og sørger for å vedlikeholde elanlegget.

Har du et el – sikkert hjem ?
Ta  EL- SJEKK testen til høyre.